Släp

Behörighet BE & Utökad B (B96)

Ta körkort för bil med tungt släp hos oss.

Vi erbjuder utbildning för Behörighet BE och Utökad B (B96).

Behörighet BE

Med ett körkort med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och ett tillkopplat släp.

För att få ett BE-körkort krävs det att:

  1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
  2. Du har ett körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

 

Önskar du ta BE-körkort så krävs det att du avlägger ett godkänt teoriprov på trafikverket innan du kan göra körprovet. Läs mer om proven för behörighet BE på Trafikverkets hemsida.

 

Utökad behörighet B (B96)

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du köra släpvagnar över 750kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får inte överskrida 4 250kg.
Har du ett B-körkort behöver du inte ha ett körkortstillstånd för utökad behörighet B (B96).

För få utökad B-behörighet krävs det att:

1. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
2. Du har fyllt 18 år.
3. Du har gjort ett godkänt körprov.
4. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

 

Läs mer om utökad behörighet B (B96) på Trafikverkets hemsida.

Tungt dläp

Nytt körkortsmaterial
från Teoricentralen.

Teoricentralens digitala teori finns för alla behörigheter. Innehållet i materialet är utformat av behöriga lärare och uppdateras dagligen. 

- Digital teoribok - Tydligt indelad teori
- Flera språk - Teori för bil finns på fler språk. Thailändska, Ryska m.m
- Körkortsfrågor - Över 1000 körkortsfrågor
- Ljudstöd - Alla körkortsfrågor och den digitala teoriboken har ljudstöd
- Bild- och videoförklaringar - Skapar större tydlighet i vissa körkortsfrågor
- AI - Artificiell Intelligens håller koll på din utveckling