Släp

Utökad B(B96) och BE

Nu kan vi äntligen erbjuda utbildning för bil och släp, utökad B(B96) och BE.

Behörighet BE

Med ett körkort med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och ett tillkopplat släp.

För att få ett BE-körkort krävs det att:

  1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
  2. Du har ett körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

 

Önskar du ta BE-körkort så krävs det att du avlägger ett godkänt teoriprov på trafikverket innan du kan göra körprovet. Läs mer om proven för behörighet BE på Trafikverkets hemsida.

 

Utökad B - B96

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du dra en släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får inte överskrida 4 250 kg.

För dig som har ett körkort för personbil (behörighet B) behöver du inget körkortstillstånd för att få genomföra ett körprov. Läs mer om provet för utökad B på Trafikverkets hemsida.

 

Tänk på att du måste fotografera dig hos Trafikverket innan prov.