Introduktionsutbildning

Handledarkurs

Handledarkurs / Introduktionsutbildning

Obligatorisk kurs för dig som ska övningsköra privat. Både elev och handledare måste gå kurs för att bli godkända för privat övningskörning. Kursen är giltig i 5år.

 

Ämnen som berörs:

  • Körkortsutbildningens mål
  • Regler för övningskörning
  • Struktur för övningskörning
  • Trafiksäkerhet och miljö

 

Kursen genomförs i våra lokaler på Gubbängsvägen 115.

Viktigt! Glöm inte att du måste kunna legitimera dig innan kursen.

Introduktionsutbildning

Vanliga frågor:

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man fyllt 16 år).
Handledaren ska ha fyllt 24år och haft körkort i 5 år.

 

Introduktionsutbildningen (Handledarkurs) behöver genomföras av elev och den som ska vara handledare vid privat övningskörning för personbil (behörighet B). Utbildningen måste vara genomför och godkänd innan ni kan ansöka om handledartillstånd hos Transportstyrelsen.

Du behöver ha med dig legitimation för att kunna bli registerad till Transportstyrelsen efter genomförd kurs.