การอบรมความเสี่ยง ส่วนที่ 1 และ 2

Riskutbildningar

Riskutbildning del 1 & 2 är obligatorisk för dig som ska ta körkort (B-behörighet). Utbildningen är uppdelad i två delar – Riskutbildning del 1 & Riskutbildning del 2.

 

Boka din utbildning via mail. Det går bra att maila på thailändska.

Vikigt! Kom ihåg att du ska kunna legitimera dig på kurserna.

การอบรมความเสี่ยง ส่วนที่ 1

การอบรมความเสี่ยง ซึ่งจะอบรมเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ความง่วง และพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นอันตรายในการขับขี่

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การอภิปรายและการไตร่ตรองในหัวข้อ ความเสี่ยงด้านบน

การอบรมใช้เวลา 180 นาที ไม่รวมเวลาพัก และสามารถทำการอบรมได้ที่

โรงเรียนสอนขับรถ LH Trafikskola

การอบรมถนนลื่น ส่วนที่ 2

การอบรมถนนลื่น คือการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความเร็ว ความปลอดภัย และการขับขี่ในสถานการณ์พิเศษการอบรมส่วนนี้ ทางโรงเรียนเราขอแนะนำให้รอถึงช่วงท้ายๆของการฝึกฝนเพื่อทำใบขับขี่ การเรียนรู้จึงจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

การอบรมนี้ต้องทำที่สนามเฉพาะที่ Gillingebanan และครูน้อยเป็นครูผู้สอน ใช้เวลาในการอบรม 4 ชั่วโมง

Riskutbildning