Moped (Behörighet AM)

Moped - AM-körkort

Hos oss på LH Trafikskola kan du gå mopedkurs för AM-körkort, Moped Klass 1.

Innan du kan starta din utbildning hos oss så måste du först och främst ansöka om körkortstillstånd, detta gör du hos Transportstyrelsen.  Glöm inte att komplettera din ansökan med en synundersökning hos optikern. Det är viktigt att tänka på att en ansökan kan ta tid att få beviljad så gör din ansökan i god tid innan du börjar din utbildning.

Utbildningen får påbörjas när du är 14 år och 9 månader, men teoriprovet får skrivas först när du fyllt 15 år.

 

Utbildning för mopedkörkort är 12 timmar lång. Första delen är teoriundervisning, 8 timmar, sedan följer 4 timmar praktisk undervisning, den är indelad i körning på bana och i trafik.

I AM-utbildningen ingår:

  • Minst 8 timmar teori exkl. raster
  • Minst 4 timmar körning
  • Kursmaterial + Teorifrågor via elevcentralen.se
  • Lån av moped och skyddsutrustning

AM-utbildning 5299kr 

För att boka din plats på AM-utbildning fyll i anmälan här --->

Mopedutbildning

Bokningsregler:

Köpet giltig 1 år från inköpsdatum. Kursavgiften ska vara betald senast en vecka innan kursstart. Avbokning görs senast kl. 13:00 dagen innan kursstart.
Vid utebliven avbokning/ombokning debiteras fullt pris.

För att få ett AM-körkort krävs det att:

  1. Du har ett körkortstillstånd.
  2. Du har fyllt 15 år.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här
  4. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
  5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.

Utbildningen består av både teori och praktiska delar så som övningskörning. För att få genomföra kursen ska du ha fyllt 14 år och 9 månader och ha ett körkortstillstånd.

Mopedutbildningen är 12 timmar lång. Den består av 8 timmar teori och 4 timmars praktisk träning. Totalt kan det bli mer än tolv timmar, beroende på hur du klarar de teoretiska och praktiska momenten.

På våra mopedkurser lägger vi stor vikt vid säkerhet.
Vid all övningskörning använder våra elever säkerhetsutrustning som vi på skolan lånar ut. Här lånar eleverna hjälm, ryggskydd, handskar, jacka och byxor. Ta gärna på dig ett par rejäla skor vid ditt körtillfälle. Har du egen godkänd hjälm och övrig utrustning så är du välkommen att använda den.

Hos oss tar du ett mopedkörkort snabbt och tryggt.

Efter godkänd utbildning rapporteras eleven till Transportstyrelsen för att sedan kunna boka och genomföra ett kunskapsprov hos Trafikverket. För att bli godkänd på kursen krävs full närvaro och deltagande på alla delar i AM-utbildningen samt godkänt på alla delar i det digitala materialet och på flera sluttester på elevcentralen.se.

Vanligtvis är utbildningen uppdelad på minst tre dagar/tillfällen:

Dag 1: Teori
Dag 2: Körning på körgård
Dag 3: Körning i trafik

Efter genomförd teoriutbildningen så övningskör vi på körgården, ett inhägnat område där vi övar hantering av mopeden, grundläggande manövrering och bromsning.

När körning på körgård är godkänt så följer körning i trafik. Innan körning i trafik kan bokas så kräver vi att eleven ska kunna uppvisa godkänt på det medföljande digitala materialet, samt godkänt resultat på minst 5 sluttester i följd. Det här är ett krav från vår sida för att öka säkerheten när vi är ute och kör i trafiken. 

De elever som är inbokade på en heldag teori (kl. 08:00 – 17:00) bjuder vi på Lunch på Sibylla.