Introduktionsutbildning

Handledarkurs

Handledarkurs / Introduktionsutbildning

Handledarkurs (introduktionsutbildning) är en obligatorisk utbildning för dig som ska önskar övningsköra privat. För privat övningskörning krävs det att både elev och handledare gått en introduktionsutbildning. Kursen är giltig i 5år. 

För mer information om kursen läs "Vanliga frågor" längre ner på sidan.

Transportstyrelsens hemsida kan ni hitta mer information om introduktionsutbildningen och ansöka om handledarskap.

 

Ämnen som berörs:

  • Körkortsutbildningens mål
  • Regler för övningskörning
  • Struktur för övningskörning
  • Trafiksäkerhet och miljö

 

Kursen genomförs i våra lokaler på Gubbängsvägen 115.

Viktigt! Glöm inte att du måste kunna legitimera dig innan kursen.

Handledarkurs

Vanliga frågor:

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man fyllt 16 år).
Handledaren ska ha fyllt 24 år och haft körkort i 5 år.

Introduktionsutbildningen (Handledarkurs) behöver genomföras av elev och den som ska vara handledare vid privat övningskörning för personbil (behörighet B). Utbildningen måste vara genomförd och godkänd innan ni kan få ansöka om handledartillstånd hos Transportstyrelsen.

Elev och handledare behöver inte gå kursen vid samma tillfälle.

Du behöver ha med dig legitimation för att kunna bli registerad till Transportstyrelsen efter genomförd kurs.

Om du har ett körkort från ett annat EES-land än Sverige måste du skicka en kopia på det utländska körkortet när du ansöker om att bli handledare. Samma krav för den med utländskt körkort som för den som har ett svenskt.